Upcoming Events

KOUROS Live in Montreal
Saturday March 21, 2020

جشن باشکوه نوروز ۱۳۹۹ با خواننده نسل طلایی کوروس

سالهاست زمستان زمهریر و روزهای خاكستری اين جزيره را به جان خریده ایم و کوچ نکرده ایم‌ به دیاری گرمتر
…چون امید داریم كه چند وقت ديگر بهار ميشود و بايد دوام بياوريم برای رسيدن به روزهای روشن
امسال هم مانند سالهای گذشته، نوروز را در جمع هم دياران مان كنار سفره هفت سين آغاز ميكنيم
.و چشم به راه حضور پر مهرتانیم
————————————
مارس 21 March 2020

«براي سومين سال پیاپی»
در سالن همیشه زیبای شاتورویال
————————————

با حضور خواننده محبوب نسل طلایی کوروس
————————————
همراه با دی جی های حرفه ای شهرمان
‏DJ SOO & DJ MehranS
————————————
:با پذیرایی کامل
پیش غذا، شام و شراب، دسر و چای و قهوه

بزرگسالان‌: $85 کودکان زیر ده سال: $50
————————————
:‎تلفن تماس

(514) 661-6345

‎:محل فروش بلیت

3285 boulevard Cavendish
Suite: 645 طبقه ششم
H4B 2L9